De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.

De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer de overheid financiële steun verleent aan ondernemingen, is de de-minimisregeling van toepassing. Organisaties kunnen maximaal €200.000,- aan ongeoorloofde steun ontvangen over een periode van drie belastingjaren. Dit is om te voorkomen dat de steun van invloed is op het Europees Handelsverkeer en om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Topic: Loopbaan & opleiding

Gesponsord door:

Nieuwsbrief