Flinke stijging hulpvragen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Flinke stijging hulpvragen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

De afgelopen maanden zag Stichting Achmea Rechtsbijstand het aantal zaken over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer meer dan verdubbelen. Van 32 zaken in het jaar 2020, 33 zaken in het jaar 2021 heeft de juridisch dienstverlener de eerste helft van dit jaar al meer dan 85 hulpvragen ontvangen. Jurist arbeidsrecht Laura Vermeulen gaat in op het verloop na een melding.

12 juli 2022Topic: Arbo