SCP: Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

SCP: Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Daarbij is meer nodig is dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Verlagen van werkdruk, aanbieden van scholing en trainingen, bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van het beter benutten van het arbeidspotentieel in Nederland.

11 juli 2022Topic: Werving & selectie