Fouten in de arbeidsovereenkomst kunnen vergaande gevolgen hebben. De meest voorkomende fouten

Regelmatig zie ik arbeidsovereenkomsten voorbij komen waarin bepalingen zijn opgenomen die in strijd zijn met de wet, nietig of niet rechtsgeldig. Gevolg: als werkgever kun je dan geen beroep doen op die bepalingen. Fouten in de arbeidsovereenkomst komen voor rekening en risico van de contractopstellende partij. Werkgever dus.25 juli 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden